Lietuvos Laisvojo Stiliaus BMX Čempionato Nuostatai 2022

 

Data: 2022 m. rugsėjo 17 diena, 10.00 val.

Vieta: Riedlenčių parkas, Kultūros ir Poilsio parkas, Parko g., Panevėžys, Lietuva

 

Programa

10.00 – 12.00 Dalyvių registracija / bendras apšilimas

12.00 – 12.30 Jaunimo grupės apšilimas

12.30 – 13.25 Jaunimo grupės kvalifikaciniai važiavimai

13.30 – 14.00 Elito grupės apšilimas

14.00 – 15.00 Elito grupės kvalifikaciniai važiavimai

15.00 – 15.20 Jaunimo finalistų grupės apšilimas

15.20 – 16.00 Jaunimo grupės finalai

16.00 – 16.30 Elito finalistų grupės apšilimas

16.30 – 17.30 Elito grupės finalas

17.45 – 18.15 „Best trick“ varžybos

18.30 – 19.00 Apdovanojimai

 

Registracija: https://forms.gle/M1f7LsGixvwn99xX6

 

NUOSTATAI

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Renginio tikslai: populiarinti BMX dviračių sporto šaką, skatinti siekti rezultatų, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Renginio uždaviniai: išaiškinti pajėgiausius renginio BMX dviratininkus, sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

 

 1. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

Renginį organizuoja ir vykdo Lietuvos BMX Dviračių asociacija

Renginio projekto vadovas – Povilas Veilandas.

Lietuvos BMX Dviračių asociacija

Įmonės Kodas: 305914839

Adresas: D. Poškos g. 4-1, LT-44293 Kaunas

Tel. Nr.: 8 64237361

El. paštas: labadiena@bmxasociacija.lt

 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

Renginys organizuojamas bei vykdomas vadovaujantis nuostatais bei organizatorių sprendimais.

 

 1. DALYVIAI

Renginio dalyvių grupės:

-Vyrai Profesionalai (Elitas )

-Vyrai Jaunimas (mėgėjai – merginos 7 – 14 metų)

 

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu (pateikiama atsiimant dalyvio apyrankę).

 

 1. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR DALYVIO KORTELIŲ IŠDAVIMAS

Renginio dalyviai gali registruotis į renginį adresu internete.

Registruodamasis Renginiui, dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis kaip įrašyta asmens dokumente.

Dalyvio starto paketų atsiėmimas vyksta renginio dieną valanda iki renginio pradžios.

Dalyviai rungtyse dalyvauja atsitiktine tvarka.

 

 1. RENGINIO VIETA

Renginio vieta – Riedlenčių parkas, Kultūros ir Poilsio parkas, Parko g., Panevėžys, Lietuva

 

VII. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

Pasirodymus vertina, bei rezultatus skaičiuoja teisėjai (komisijos nariai).

Kiekvienos rungties pasirodymus vertina ne mažiau kaip trys teisėjai.

 

Renginyje yra šios įskaitos:

 • BMX Elite:
 • Vaikinai nuo 15 metų. Pasirodymui skirtas laikas – 1 minutė.
 • Kvalifikaciniuose pasirodymuose vienu metu aikštelėje pasirodo po 1 dalyvį.
 • Po kvalifikacinio pasirodymo, teisėjų bei komisijos atrinkti dalyviai, turi teisę pasirodyti finaliniuose važiavimuose.
 • Finaliniuose važiavimuose dalyviai pasirodo po vieną. Kiekvienam dalyviui skiriamas laikas – 1 minutės trukmės du pasirodymai.
 • Apdovanojami komisijos atrinkti 3, įspūdingiausiai pasirodę dalyviai.

 

 • BMX Jauniai ir Mėgėjai:
 • Vaikinai iki 15 metų ir merginos. Pasirodymui skirtas laikas – 1 minutė.
 • Kvalifikaciniuose pasirodymuose vienu metu aikštelėje pasirodo po 1 dalyvį.
 • Po kvalifikacinio pasirodymo, teisėjų bei komisijos atrinkti dalyviai, turi teisę pasirodyti finaliniuose važiavimuose.
 • Finaliniuose važiavimuose dalyviai pasirodo po vieną. Kiekvienam dalyviui skiriamas laikas – 1 minutės trukmės du pasirodymai.
 • Apdovanojami komisijos atrinkti 3, įspūdingiausiai pasirodę dalyviai.

 

 

 

VIII. SAUGUMAS

Renginio saugumas reglamentuojamas šiuose nuostatuose. Visiems varžybų dalyviams šalmai yra privalomi. Be šalmo startuoti yra draudžiama. Rekomenduojama dėvėti kelių ir alkūnių apsaugas.

Tai yra ekstremalaus sporto renginys. Organizatoriai už dalyvių saugumą neatsako. Dalyviai supranta ir prisiima riziką.

 

 1. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

Varžybų dalyvis (-ė) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami dalyvio apyrankes, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. Dalyvis patvirtina, kad Renginyje dalyvauja laisva valia, nieko neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas. Savo parašu dalyvių registracijos lape dalyvis pripažįsta, kad BMX dviračių renginys yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi, ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti BMX dviračiu) yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų, draudžiančių jam dalyvauti šiose varžybose. Dalyvis atsisako bet kokių su jo sveikatos ar gyvybės klausimais susijusių pretenzijų organizatoriams. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, vietos būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai. Dalyvis privalo susipažinti su varžybų nuostatais, vieta, įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką bei imtis būtinų priemonių dėl kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų varžybų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

 

 1. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

Renginio organizatoriai gali atšaukti renginį iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys, lietus), teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys, ir/arba netinkamos renginiui oro sąlygos.

Esant netinkamoms oro sąlygoms, organizatoriai turi teisę tam tikras varžybų rungtis, arba visą renginį atšaukti.

Renginiui neįvykus renginys perkeliamas į artimiausią tam tinkamą datą.